Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Definities pompvloeistoffen

Ontdek welke pomp de beste keuze is voor verschillende vloeistoffen


Distrimex Pompen & Service heeft een eigen definitielijst gemaakt van veel voorkomende vloeistoffen die we met onze pompen verplaatsen. Welke vloeistof ga je verpompen? Welke centrifugaalpomp of waaiertype is de beste keuze voor die vloeistof? Onze selectie van vloeistofdefinities is zorgvuldig samengesteld en geeft antwoorden op veel gestelde vragen. Zit jouw vloeistof er niet tussen neem dan contact met ons op voor pompadvies op maat.      

Vloeistoffen

Pompvloeistoffen omvatten zowel vloeistoffen als gassen (bijvoorbeeld lucht of waterdamp). Met de definitie vloeistoffen beperken we ons hoofdzakelijk tot water met vaste stoffen en verontreinigingen die daar in meer of mindere mate in aanwezig zijn. Wij kijken naar de eigenschappen van water en beschrijven diverse vloeistofvervuilingen.

Vloeistofpompen

Schoonwater
Met schoonwater bedoelen wij niet per definitie pH neutraal drinkwater. Voorbeelden van schoonwater zijn: grondwater, regenwater en ook gezuiverd afvalwater. Alle Distrimex pompen hebben altijd wel een kleine vrije doorlaat, dus als er wat vuildeeltjes in schoonwater aanwezig zijn is dat niet direct schadelijk voor pompen.  

Lukt het niet zelf de juiste pomp te selecteren? Neem dan contact met ons op.
 
Vuilwater
Vuilwater is een vaak gebruikt en breed begrip. Met de definitie vuilwater bedoelen wij pH neutraal water met daarin een percentage fijne of grove vaste delen. Voor het succesvol verpompen van vuilwater is een grote vrije doorlaat van de vuilwaterpomp vereist. Standaard centrifugaalpompen kunnen zorgeloos tot 5% aan vaste delen verpompen. Meer slijtvaste vuilwaterpompen kunnen zelfs tot maximaal 10% vervuiling handelen. Voorbeelden van vuilwater zijn: overstromingswater, modderig water, huishoudelijk- en ongefilterd afvalwater.

De genoemde percentages zijn een mengverhouding op basis van het gewicht van de vloeistof. Ga naar het overzicht vuilwaterpompen en maak de juiste keuze.
 
Rioolwater
Wat is rioolwater?
Rioolwater is een vloeistofmengsel met grove vuildelen, langvezelige materialen en vaak ook nog licht chemische of abrassieve vervuilingen. Onbehandeld rioolwater kan ook bevatten; oliën, vetten en zware metalen door afspoeling van straten en organische materialen. Gebruik voor het verpompen van rioolwater specialistische pompen, bij voorkeur met een schroefkanaalwaaier en snijgroeven.  
 
Ga naar het overzicht rioolwaterpompen en maak de juiste keuze.

Afvalwater
Afvalwater is een veelgebruikte term en is vaak een synoniem voor rioolwater. Andere vormen van afvalwater zijn; industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater en chemisch afvalwater. Voor het verpompen van afvalwater volstaat in veel gevallen een vuilwaterpomp of een rioolpomp.

Ga naar het overzicht afvalwaterpompen en maak de juiste keuze.

Verontreinigd water
Onder verontreinigd water verstaan wij vloeistof met uiteenlopende vervuiling door een grote verscheidenheid van schadelijke stoffen. Denk daarbij aan chemicaliën, micro-organismen, sedimenten, reinigingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Voor het verpompen van verontreinigd water is het van belang de juiste materiaalkeuze te gebruiken (bijvoorbeeld een gietijzeren of roestvast stalen pomp).

Contact ons voor advies op maat.

Drijfmest
Met drijfmest bedoelen we mestwater dat bestaat uit dierlijke uitwerpselen. Drijfmest kan koeienmest of varkensmest zijn en wordt opgeslagen in mestputten. Mestwater zit vol voedingstoffen en langvezelige overblijfselen van hooi en stro. Drijfmest wordt gebruikt om de bodem vruchtbaar te maken en moet daardoor vaak verpompt worden. Een mixer zorgt ervoor dat de koeienmest of varkensmest dun genoeg is om het te kunnen verpompen met een centrifugaalpomp. Voor het leegpompen van mestputten is de zelfaanzuigende B70-4 kruiwagenpomp populair. En voor de toepassing sleepslangen, waarbij de drijfmest over het land wordt verspreid, is een BA110H hogedruk pomp de beste oplossing.
 

Welke pomp of waaiertype is de beste keuze?

In grote lijnen bepaalt de vrije doorlaat van de pomp het maximale formaat van de grove delen die de pomp kan verwerken. Ook het model van de pompwaaier is een belangrijke factor. De meest voorkomende waaiertypes van BBA Pumps staan hieronder genoemd inclusief een duidelijk uitleg voor welke vloeistof ze geschikt zijn.

Half-open waaier
Een half-open waaier heeft een grote vrije doorlaat en is geschikt voor het verpompen van vuilwater en rioolwater zonder langvezelig materiaal.

Open waaier
Een open waaier heeft dezelfde eigenschappen als een half-open waaier. Door de open structuur van de achterwand kan een open waaier zelfs grotere vuildelen verpompen dan een half-open waaier.  

Axiale flow waaier
Een axiale flow waaier heeft een grote vrije doorlaat en is geschikt voor het verpompen van grote hoeveelheden vuilwater.

Gesloten waaier
Een gesloten waaier heeft een kleine vrije doorlaat en is geschikt voor het verpompen van schoonwater en licht verontreinigd water.

Kanaalwaaier
Een kanaalwaaier heeft een grote vrije doorlaat en is geschikt voor het verpompen van vuilwater en rioolwater.

Schroefkanaalwaaier 
Een schroefkanaalwaaier heeft een grote vrije doorlaat en is geschikt voor het verpompen van ongezuiverd rioolwater met langvezelige materialen.

Vortexwaaier 
De vortexwaaier zit teruggetrokken in het pomphuis gemonteerd waarbij de vrije ruimte tot de zuigopening de vuildoorlaat bepaalt. De vortexwaaier is goed in het verpompen van langvezelig materiaal en luchtbellen in de vloeistof.

En voor de pompprofessionals…

Pomphydrauliek
Hydrauliek is het gedrag van vloeistoffen in rust of in beweging. Hydrauliek is een onderdeel van de vloeistofmechanica, wij focussen ons vooral op de eigenschappen van water. Pompen brengen vloeistof in beweging waarbij een stroming ontstaat in leidingen. Dit is een hoofdstuk van hydrauliek waarover wij veel kennis en ervaring hebben die wij graag met je delen.

Viscositeit
Viscositeit is de mate van vloeibaarheid van een vloeistof en geeft dus de stroperigheid aan. De viscositeit van een vloeistof is afhankelijk van de temperatuur: bij hogere temperaturen zijn veel vloeistoffen minder stroperig dan bij lagere temperaturen. We onderscheiden;
  • Kinematische viscositeit, voor het bepalen van weerstandsverliezen in leidingen, uitgedrukt in centistokes (cSt).  
  • Dynamische viscositeit, is de weerstand die een vloeistof biedt aan een afschuivende kracht onder invloed van bewegende voorwerpen, uitgedrukt in pascalseconde (Pa·s) of centipoise (cP).
Bijvoorbeeld: de viscositeit van water bij 20 °C = 1 cSt. Ook wel uitgedrukt in de viscositeiteenheid 1 mPas of de viscositeiteenheid 1 cP. 

Dichtheid water
Dichtheid is de massa per volume eenheid en wordt vaak uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3) of gram per milliliter (g/ml). De dichtheid van schoon water is 1000 kg/m3 bij een temperatuur van 4 °C. De prestatiecurves van onze pompen zijn gebaseerd op de vloeistofdichtheid van schoon water. Bij vuilwater of bentoniet-achtige vloeistoffen kan de dichtheid hoger zijn waardoor de pomp curve gecorrigeerd moet worden en het benodigde motorvermogen hoger zal zijn.
 
Gewicht water
Het soortelijk gewicht van water is het gewicht per volume eenheid van water. De twee termen - dichtheid en soortelijk gewicht - worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel dit onjuist is. Het gewicht verandert met de zwaartekracht en massa blijft constant. Het soortelijk gewicht van water zal dus op zeeniveau anders zijn dan hoog op een berg.


Aan het laden
Aan het laden