Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

Disclaimer


Voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Distrimex Pompen & Service BV. Door gebruik te maken van deze website of gebruik te maken van de informatie op deze website accepteert de gebruiker automatisch deze voorwaarden.


Wij zijn niet aansprakelijk voor de informatie

Deze website is uitsluitend voor algemene doeleinden. De informatie die op deze website wordt verstrekt is op generlei wijze bedoeld als advies. De informatie op deze website wordt samengesteld en onderhouden door Distrimex Pompen & Service BV met voortdurende zorg en aandacht. Distrimex Pompen & Service BV kan echter geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Derhalve kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Distrimex Pompen & Service BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortkomen uit het gebruik van deze website of die voortkomen uit of gerelateerd zijn aan het gebruik van informatie gepresenteerd op of beschikbaar gemaakt via deze website of schade die voortkomt uit het niet beschikbaar zijn van deze website. De website van Distrimex Pompen & Service BV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn slechts ter informatie opgenomen en te goeder trouw door Distrimex Pompen & Service BV geselecteerd. Distrimex Pompen & Service BV geeft in geen enkel geval garantie en accepteert ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites. Distrimex Pompen & Service BV kan ook geen enkele garantie geven ten aanzien van het op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar Distrimex Pompen & Service BV zijn verstuurd en is in generlei wijze aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het niet op tijd ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische boodschappen die naar Distrimex Pompen & Service BV zijn verstuurd.


Intellectueel eigendom

Alle rechten t.a.v. intellectueel eigendom, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerkrechten en databaserechten gerelateerd aan de informatie, tekst, beelden, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en die de opmaak en het ontwerp hiervan betreffen zijn het eigendom van Distrimex Pompen & Service BV en/of met toestemming in licentie gegeven aan Distrimex Pompen & Service BV voor het gebruik hiervan door de eigena(a)r(en) van genoemde rechten. De informatie op deze website is alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het reproduceren en publiceren van (delen van) de inhoud van deze website voor niet persoonlijk en/of commercieel gebruik, en welke vorm of wijze dan ook, is verboden zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van Distrimex Pompen & Service BV. Het gebruik van hyperlinks naar (eventuele bladzijdes van) de website van Distrimex Pompen & Service BV is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk toestemming gekregen te hebben van Distrimex Pompen & Service BV. Distrimex Pompen & Service BV staat geen hyperlink naar (eventuele bladzijdes van) haar website toe indien de inhoud, het imago of de reputatie van de gastwebsite niet verenigbaar is met de naam of reputatie, diensten of producten van Distrimex Pompen & Service BV of de inhoud van deze website, zulks ter beoordeling van Distrimex Pompen & Service BV. 
Aan het laden
Aan het laden