Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Elektrisch gedreven mobiele pompen

Als fabrikant en leverancier van mobiele pompen zien we de elektrische aandrijving steeds populairder worden. De voordelen ten opzichte van pompen met een verbrandingsmotoren zijn legio. Minder energiegebruik, lage onderhoudskosten en niet wekelijks naar de pompset om de tank te vullen. Elektrische pompen dragen bij aan een schoner milieu met lage geluidsemissies en reduceren de CO2-uitstoot.

BBA Pumps heeft een groot aanbod aan elektrische BA pompen met vacuüm ondersteuning voor tijdelijke pompinstallaties. Bij elektrische mobiele pompen kunt u zelf de definitieve uitvoering configureren. Keuzes worden gemaakt op basis van samenbouw en motorbediening, zoals sofstarter of frequentieregelaar. Video BBA Pumps elektrische mobiele pompen »

Elektrische PT bronbemalingspompen en mobiele ATEX gecertificeerde pompsets zijn volledig gestandaardiseerd. De elektrische grootvolumepompen en hogedruk mijnbouwpompen bouwen wij klantspecifiek op aanvraag.

Goed om te weten over elektrische mobiele pompen

  • BBA Pumps maakt gebruik van hoog kwaliteit internationaal genormaliseerde IEC 60034 elektromotoren. De standaard isolatieklasse is F. Alle elektromotoren zijn thermisch beveiligd met een PTC. De beschermingsklasse is IP55 en daarmee stofwerend en beschermd tegen waterstralen vanuit elke hoek. Onze elektrische pompen zijn optioneel verkrijgbaar met beschermingsklasse IP56, IP65 of IP66.
  • Een mobiele elektrische BBA pomp heeft altijd voldoende motorvermogen beschikbaar voor inzet tot een frequentie van 50 Hz. Bij een hogere frequentie stijgt het toerental én opgenomen motorvermogen, wij adviseren dan een sterkere elektromotor te laten monteren.
  • Bij een gelijkblijvende frequentie mag de netspanning 5% meer of minder zijn dan aangegeven op het typeplaatje van de motor. Bij grotere afwijkingen moet de elektromotor worden vervangen voor een motor met de juiste wikkeling.
  • Elektrische BA pompen met een softstarter of frequentieregelaar worden standaard geleverd met een automatische niveauregeling inclusief twee vlotters. U kunt een druksensor bijbestellen en eenvoudig toepassen op beide regelaars. Bij de frequentieregelaar kan de motor zelfs automatisch een hoger of lager toerental draaien (PID-regeling). Dit werkt op basis van een vloeistofniveau-instelling en levert een energiebesparing op.
  • Als u gebruik maakt van een frequentieregelaar bij elektrische pompen vanaf 75 kW of hoger adviseren wij een geïsoleerd motorlager te bestellen. Deze wordt dan gemonteerd aan de niet aandrijfzijde. Hiermee wordt een eventuele stroomkring in de elektromotor onderbroken en schade voorkomen.
  • De startstroom van elektrische pompen zonder regelaar kan oplopen tot factor 9,5 x I nominaal bij IE4 motoren. Bij lagere IE-klasse motoren is de factor iets lager. Bij gebruik van een ster-driehoekschakelaar, softstarter of frequentieregelaar is de startstroom aanzienlijk lager.
  • Buitentemperatuur is van invloed op het beschikbare vermogen van elektromotoren. De elektrische pompen van BBA Pumps op vollast ingezet worden tot 40 °C. Een standaard motorwikkeling volstaat bij hogere temperaturen tot maximaal 60 °C. Echter zal de motorleverancier het typeplaatje aanpassen op basis van derating. Bij lagere temperaturen is er zelfs meer motorvermogen beschikbaar, bijvoorbeeld bij 30 °C geldt een factor 1,05.
  • In hoger gelegen gebieden vanaf 1000 meter boven zeeniveau gaat het beschikbare motorvermogen oplaag. De motorleverancier zal het typeplaatje van de elektromotor aanpassen op basis van derating. Dit loopt op tot factor 0,78 bij pompinstallaties op 4000 meter hoogte.
  • Elektrische pompen in open frame zie je steeds minder vaak. Geluidgedempte pompen in omkasting zijn de nieuwe standaard. Het prijsverschil is klein en de voordelen zijn groot; laag geluidsniveau, optimale veiligheid, goede bescherming tegen de elementen en een hoge inruilwaarde.
  • De vacuümpomp wordt aangedreven door een eigen elektromotor. Afhankelijk van de uitvoering van de pompset kan deze automatisch aan-uitschakelen of permanent meedraaien.

Energiebesparing door hoger rendement elektromotoren

Elektromotoren nemen wereldwijd bijna de helft van het totale stroomverbruik voor hun rekening. Daarom heeft de Europese Unie IE-richtlijnen opgesteld om het rendement van elektromotoren te verbeteren. Het doel is motoren en systemen energiezuiniger te maken en emissies terug te dringen.

De afkorting IE staat voor International Efficiency en hierbij geldt, hoe hoger het nummer hoe beter het rendement en hoe groter de energiebesparing. Er zijn enkele uitzonderingen, maar in grote lijnen zijn de volgende energieklassen vereist: motoren tot 75 kW moeten IE3 zijn, motoren vanaf 75 kW moeten IE4 zijn. Een goede ontwikkeling want het rendement van elektromotoren is enorm toegenomen tot wel 90-95%.

Bij elektromotoren is het rendement op deellast (3/4 load) soms nog iets hoger dan op vollast. Dat kan interessant zijn bij elektrische pompen omdat die zelden op vollast draaien. Bij gebruik van een frequentieregelaar is het deellastrendement afhankelijk van de frequentie én van de kwaliteit van de regelaar.

Aan het laden
Aan het laden