Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Geluidsniveau dB(A) afstandstabel

Elke draaiende pomp maakt geluid. Voor geluidsbronnen die in de buitenlucht staan geldt dat de het geluidsniveau afneemt met 6 dB(A) per verdubbeling van de afstand. De conversietabel toont de correctie van het geluidsniveau op verschillende afstanden van de bron.1 Deze omzettingstabel is gebaseerd op de volgende formule voor het berekenen van geluidsdrukniveaus  LWA = LPA + log 4πR2 – 2. Hierin is LWA het geluidsvermogenniveau en LPA het geluidsdrukniveau op afstand R in meters van de bron. Deze formule geldt voor vrije veldomstandigheden.

Geluidsniveaus rekenvoorbeeld

Bijvoorbeeld de geluidsbron heeft een LWA-waarde van 79. Dat betekent 79 dB(A) op 0 meter afstand van de bron. Kijken we dan in de tabel op tien meter dan is de calculatie:

LWA-waarde:                            79 dB(A)                    
Afstand vanaf de pomp:         10 meter
Correctie in dB(A): -29,0  

Geluidsniveau Lpa-waarde op 10 meter afstand van de bron is 50 dB(A).
Om de geluidsdruk van een pompset te bepalen voor afstanden vanaf 20 meter kan worden uitgegaan van een afname van 3 dB(A) per afstandsverdubbeling.

Uitleg gebruikte afkoringen

  • LWA is geluidsvermogenniveau en wordt gemeten en berekend volgens ISO 3744:2010.
  • LPA is geluidsdrukniveau en wordt bepaald met behulp van correcties volgens de omzettingstabel. 
  • dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven. De dB(A) is afgeleid van de gewone decibel, maar corrigeert de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het menselijk oor.

Aan het laden
Aan het laden