Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

Pomptermen en afkortingen

Pomptermen & afkortingen

Inhoud

Pompcurve  

Elk model centrifugaalpomp heeft zijn eigen pompcurve. De pompcurve is een gebogen lijn in een grafiek waarmee de pompprestaties op een bepaald toerental worden weergegeven. De verticale lijn geeft de opvoerhoogte (druk) die de pomp maximaal levert in relatie tot de pompcapaciteit op de horizontale lijn. De meeste centrifugaalpompen worden door fabrikanten getest met water, het soortelijk gewicht van de vloeistof is namelijk ook bepalend voor de pompcurve.

Pompcapaciteit

Pompcapaciteit (Q) is de hoeveelheid vloeistof die per tijdseenheid verpompt wordt. Pompcapaciteit wordt ook vaak volumestroom of debiet genoemd en aangegeven in m³/h of l/min. De capaciteit wordt gemeten met een watermeter of je kan de pompcapaciteit berekenen met onze calculator.

Wat is opvoerhoogte pomp?

Opvoerhoogte (H) verticale afstand tussen het vloeistofniveau aan de zuigzijde tot waar de vloeistof moet komen. Opvoerhoogte is de druk van die de pomp moet leveren om een bepaalde pompcapaciteit te leveren. In de pompcurve is de opvoerhoogte meestal uitgedrukt in mwk. Wereldwijd worden er ook andere eenheden gebruikt zoals bar en Pascal.
Een veel gebruikte afkorting voor de opvoerhoogte van de pomp is TDH, dit staat voor totale dynamisch opvoerhoogte. Dit is totale opvoerhoogte van het leidingsysteem bestaande uit het verticale hoogteverschil (statische deel) + de leidingweerstand (dynamische deel).
Opvoerhoogte van de pomp wordt gemeten met een vacuümmeter en een manometer, beide waarden worden bij elkaar opgeteld.
Pompprofessionals gebruiken nog de termen geodetische opvoerhoogte, de verticale afstand tussen beide vloeistofniveaus aan zuig- en perszijde. Ook manometrische opvoerhoogte is zo’n term. Manometrische opvoerhoogte is het totaal van de manometrische zuigdruk plus de manometrische persdruk.

Pompvermogen berekenen

Het pompvermogen (P) wordt aangegeven in de pompcurve of specificaties van de pomp. Het opgenomen pompvermogen, ook wel asvermogen genoemd, wordt aangeduid in kW.

Pomprendement (η) wordt aangegeven in procenten en is allesbepalend voor de hoogte van de variabele kosten van uw pomp. Hoe hoger het pomprendement hoe lager het opgenomen pompvermogen en hoe lager het energieverbruik!
Elk pompmodel heeft een eigen pomprendement curve. Selecteer het werkpunt altijd zo dicht mogelijk bij het hoogste rendementspunt. In pomptermen hebben we het dan over BEP (Best Efficiency Point).  

Best Efficiency Point van de pomp

BEP staat voor Best Efficiency Point van de pomp. Dit is een punt of werkgebied in de pompcurve met het hoogste pomprendement. Op BEP werkt de pompset optimaal met minimale inwendige turbulentie en/of stromingsverliezen. Selecteer het werkpunt van de pomp zo dicht mogelijk bij BEP om het energieverbruik en onderhoudskosten laag te houden.

Wat is NPSH?

Dat staat voor Net Positive Suction Head, in het Nederlands de netto positieve zuighoogte. Dit is een begrip dat te maken heeft met de instroomcondities van een pomp, en wordt uitgedrukt in meters waterkolom. We maken onderscheid tussen:    
  • Net Positive Suction Head Available (NPSHa) - dit is de druk die beschikbaar is aan de zuigflens van de pomp en wordt bepaald door het systeem waarin de pomp is geïnstalleerd.    
  • Net Positive Suction Head Required (NPSHr) – dit is de druk die de pomp aan de zuigflens nodig heeft om zonder cavitatie te kunnen werken, deze lezen we af van de pompcurves.
NPSHa moet altijd hoger zijn dan NPSHr om schades door cavitatie in je pomp voorkomen.  
 

Wat is leidingweerstand?

Zodra vloeistof door een leiding of een slang stroomt treden er drukverliezen op. We spreken dan over leidingweerstand wat wordt veroorzaakt door wrijving langs de buiswand. Er zijn een aantal factoren van invloed op de leidingweerstand; De pompcapaciteit, lengte en diameter van de leiding en het  materiaal van de leiding. Het is eenvoudig om de leidingweerstand te berekenen middels onze pompdruk berekenen calculator.

Veel voorkomende eenheden bij pompen
m³/hpompcapaciteit in kubieke meter per uur
l/minpompcapaciteit in liters per minuut
mwcopvoerhoogte pomp in meters waterkolom
mvkopvoerhoogte pomp in meters vloeistofkolom
tpmaantal omwentelingen in toeren per minuut
ηpomprendement in procenten
kWmotor- of pompvermogen in kilowatt (1kW = 1.36 pk = 1000 Watt
g/kWhbrandstofverbruik dieselgedreven pomp in gram per kilowatt uur
g/kWhbrandstofverbruik dieselgedreven pomp in gram per kilowatt uur
dB(A)geluidsniveau pomp in decibels (A) staat voor de A-schaal

Aan het laden
Aan het laden